ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

Ενημερώνονται τα μέλη του συλλόγου ότι συγκαλείται  έκτακτη Γ.Σ (εκλογοαπολογιστική) του συλλόγου (μετά
τις παραιτήσεις 3 μελών του Δ.Σ.) 
Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει την Κυριακή στις 07/02/2016 στις 11,00 πμ στο Δημοτικό σχολείο Δρυμού.
Εφόσον στις 11,00 πμ δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12,00 πμ.την ίδια μέρα.
Παρακαλούμε τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη να συμμετάσχουν στην συνέλευση και στις αρχαιρεσίες διότι η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.
                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο