Φωτογραφία του φίλου της ομάδας Λάζαρου Δεσπούδη
               (από τον αγώνα ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ)