ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΕΙ


 ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ
 
Τοποθετημένος κάθετα πάνω από την κεντρική γραμμή, υπάρχει ένας φιλές, του οποίου η πάνω πλευρά βρίσκεται σε ύψος 2,43 μ. για τους άνδρες και 2,24 μ. για τις γυναίκες.
Το ύψος του μετριέται από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Το ύψος του 
φιλέ (πάνω από τις δύο πλάγιες γραμμές) πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο και δεν πρέπει να υπερβαίνει το επίσημο ύψος πάνω από 2 εκατοστά
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
Ο φιλές έχει πλάτος 1 μ. και μήκος 9,50 έως 10 μέτρα (με πλάτος 25 έως 50 εκ. για κάθε πλευρά έξω από τις  πλάγιες ταινίες) και είναι κατασκευασμένος από τετράγωνο μαύρο πλέγμα 10 εκατοστών. Στην κορυφή του και σε όλο το μήκος του είναι ραμμένη μια οριζόντια ταινία, πλάτους 7 εκατοστών, κατασκευασμένη από αναδι πλούμενο λευκό καναβάτσο. Κάθε άκρο της ταινίας έχει μία τρύπα, μέσα από την οποία περνά ένα κορδόνι που δένει την ταινία στους στυλοβάτες
ώστε να διατηρείται η κορυφή της τεντωμένη.
Μέσα από την ταινία ένα εύκαμπτο καλώδιο δένει το φιλέ στους στυλοβάτες και κρατά την κορυφή του τεντωμένη. Στο κάτω μέρος του φιλέ υπάρχει άλλη μία
οριζόντια ταινία, πλάτους 5 εκ. , όμοια με αυτήν της κορυφής του φιλέ, μέσα από την οποία είναι περασμένο ένα σχοινί. Το σχοινί αυτό δένει το φιλέ στους στυλοβάτες και διατηρεί το κάτω μέρος του τεντωμένο.
 
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
 
Δύο λευκές ταινίες είναι δεμένες κάθετα στο φιλέ και τοποθετημένες ακριβώς
πάνω από κάθε πλάγια γραμμή. Αυτές έχουν πλάτος 5 εκ. και μήκος 1 μ. και θεωρούνται μέρη του φιλέ.
 
ΑΝΤΕΝΕΣ
 
Η αντένα είναι μία εύκαμπτη ράβδος, μήκους 1,80 μ. και διαμέτρου 10 χιλιοστών, κατασκευασμένη από φάιμπερ γκλας ή παρόμοιο υλικό.
Η αντένα τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος κάθε πλάγιας ταινίας. Οι αντένες τοποθετούνται στις αντίθετες πλευρές του φιλέ.
Τα 80 άνω εκατοστά κάθε αντένας προεξέχουν πάνω από το φιλέ και είναι σημειωμένα με λωρίδες των 10 εκατοστών σε χρωματισμό που να δημιουργεί αντίθεση, κατά προτίμηση κόκκινο και λευκό.
Οι αντένες θεωρούνται μέρος του φιλέ και καθορίζουν πλευρικά το οριοθετημένο διάστημα.
 
ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ
 
Οι στυλοβάτες που στηρίζουν το φιλέ, τοποθετούνται σε απόσταση 0,50 -1,00 μ. έξω από τις πλάγιες γραμμές. Έχουν ύψος 2,55 μ. και κατά προτίμηση είναι ρυθμιζόμενοι.  
Για όλες τις Παγκόσμιες και ΕπίσημεςΔιοργανώσεις της FIVB οι στυλοβάτες
που στηρίζουν το φιλέ βρίσκονται τοποθετημένοι σε απόσταση 1 μ. από τις πλάγιες γραμμές.
Οι στυλοβάτες είναι κυλινδρικοί και ομαλοί, τοποθετημένοι στο έδαφος χωρίς
σύρματα. Δεν πρέπει να υπάρχουν επικίνδυνες ή εμποδίζουσες κατασκευές στήριξης.
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Όλος ο συμπληρωματικός εξοπλισμός καθορίζεται από τους κανονισμούς της FIVB.