Αλλαγή ώρας αγώνα Πρωταθλήµατος 1 ης Τοπικής Γυναικών»
              Σας γνωρίζουµε ότι, ο αγώνας Πρωταθλήµατος 1 ης Τοπικής Γυναικών µεταξύ των
οµάδων ΠΟ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΑΜΣ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓ∆. θα διεξαχθεί την Κυριακή 21.12.14
και ώρα 19:30 στο Γυµναστήριο ∆ΑΚ Μουδανιών, αντί για ώρα 18:00, που ήταν αρχικά
προγραµµατισµένος.
.                              Η αλλαγή γίνεται λόγω κωλύµατος γηπέδου.

                                             Από την ΕΠΕΣΘ