Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, Δ . Α . Κ . Δ Ρ Υ Μ Ο Υ, 2013 - 2014. ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!!

Από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9-9-2013, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ!!!

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ!!!


  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ      Δ . Α . Κ . Δ Ρ Υ Μ Ο Υ         2013 - 2014
 
Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
Τ Ρ Ι Τ Η
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
Π Ε Μ Π Τ Η
Π Α Ρ Α Σ ΚΕΥΗ
Σ Α Β Β Α ΤΟ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η
 
 
 
1
 
 
15.30-17.00
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
 
 
16.00  -   17.30
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
 
 
 
 
16.00 – 18.00
 
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
17.00  -  18.00
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  &           ΜΙΝΙ
 
 
 
 
17.30- 18.30
 
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  &    ΜΙΝΙ
 
 
 
 
 
 
3
 
 
17.30. - 19.30
 
    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
   ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
 
 
18.00  - 20.00
 
     ΓΥΝΑΙΚΕΣ
    ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

16.30-18.30
        
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
  
 
19.00-21.00
  Α Γ Ω Ν Α Σ
 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
 
 18.30 – 20.30
  Α Γ Ω Ν Α Σ  
      ΓΥΝΑΙΚΩΝ