Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, πιστός στους σκοπούς του Καταστατικού του

 

Διοργάνωσε ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ στις 28-2-2013 από τον κ. ΤΑΣΟ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, Εκπαιδευτή ΕΚΑΒ2 και Προπονητή του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ. Αναπτύχθηκαν τα θέματα: Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, στάση ανάνηψης,ακινητοποίηση αυχένα με την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση με τη βοήθεια του εκπαιδευτή. Γονείς και αθλήτριες του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ συμμετείχαν με ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή.
Το σεμινάριο έκλεισε με την έκφραση της ανάγκης και για επόμενη συνάντηση με στόχο να καλυφτούν και άλλα ζητήματα χρήσιμα στην καθημερινότητα, όπως ειδικά ζητήματα ατυχημάτων ανηλίκων και βρεφών.