Αγαπητές/οί φίλες/οι

Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για την δημιουργία του νέου Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ » .

Δημιουργήσαμε τον νέο αυτό σύλλογο στον τόπο μας επειδή θεωρούμε, ότι και η άθληση ,σαν εμπειρία ζωής κυρίως για τα παιδιά, θα πρέπει να αποτελεί έναν κατεξοχήν χώρο άσκησης με παιδαγωγικές αξίες και αρχές. Έναν χώρο όπου θα σέβεται τόσο τους αθλητές και τις αθλήτριες όσο και τους γονείς σαν βασικούς πρωταγωνιστές και συμμέτοχους σε δράσεις και δραστηριότητες στον αθλητικό και κοινωνικό τομέα.
Τα παραπάνω αποτυπώνονται και κατοχυρώνονται στο ίδιο το καταστατικό του Συλλόγου όπου στο εδάφιο για τους σκοπούς αναφέρεται:
«Οι σκοποί του συλλόγου διέπονται από βασικές αρχές που αναφέρονται α) στην συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων των αθλητών/τριών και β) στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων όλων των έως σήμερα αναγνωρισμένων αθλημάτων των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και αυτών που θα αναγνωρισθούν στο μέλλον.
Ο Σύλλογος αποσκοπεί στην διασύνδεση των αθλητικών δραστηριοτήτων και της σωματικής εκγύμνασης με την καλλιέργεια αρχών και αξιών που να προάγουν την αθλητική άμιλλα, τον σεβασμό της προσωπικότητας των αθλητών/τριών ,την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και την κοινωνική ευθύνη.
Σκοπός του Συλλόγου είναι επίσης η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και γενικότερων θεμάτων της κοινωνίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως και η διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.
Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η ανεξαρτησία και η δημοκρατική του λειτουργία. Δρα με γνώμονα τον καταστατικό του σκοπό και σε καμιά περίπτωση δεν θα ενεργήσει εις βάρος των παραπάνω σκοπών.»
Τους σκοπούς αυτούς διασφαλίζουν καταστατικές λειτουργίες που χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων- αθλητές, γονείς, προπονητές – και από διαφανείς/ δημοκρατικές διαδικασίες ενάντια σε κάθε αναχρονιστικό και αντιπαιδαγωγικό αυταρχισμό όπως επίσης και ενάντια σε κάθε είδους ιδιοτέλειες και μωροφιλόδοξους παραγοντισμούς.
Η ατμόσφαιρα της παρέας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, της ατομικής και ομαδικής ευθύνης, δημιουργούν ένα περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη αρχών και αξιών που θα βοηθήσουν όλους, αλλά περισσότερο τα παιδιά ,να καλλιεργήσουν όλα εκείνα τα εφόδια και τις προϋποθέσεις που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον , ατομικά και συλλογικά, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής τους με δημιουργικές λύσεις και απαντήσεις.
Καλούμε λοιπόν γονείς και μαθητές οι μεν πρώτοι να δυναμώσουν αυτή την ανιδιοτελή προσπάθεια, οι δε νέοι και νέες να ενταχθούν στις ομάδες βόλεϊ του «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ» και να αναδειχθούν έτσι και σε αυτό το πεδίο σε πρωταγωνιστές του μέλλοντός τους.