Προσωρινή διοίκηση και πρώτες δράσεις.


Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο Σύλλογός μας στις 22-10-2010 κατέθεσε
το καταστατικό του στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με ημερομηνία
συζήτησης την 25/1/2011.


Σύμφωνα με το Νόμο στην καταστατική συνέλευση εκλέχτηκε προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή που απαρτίζεται από τους : Ελένη Γεωργιάδου, Μιχάλη Ρουμελιώτη,
Γεωργία Σαρουτζίδου, Αθανασία Τιβικέλη και Ευαγγελία Χαραλαμπίδου. Η
προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι
συναντήσεις της είναι ανοιχτές στους γονείς, τους αθλητές και τις αθλήτριες, όπως
επίσης και στον προπονητή του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.

Με πρωτοβουλία του προπονητή Παναγιώτη Πυργιώτη δόθηκαν ήδη 3 φιλικοί
αγώνες όπου οι αθλήτριές μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αγωνιστική διάθεση
με αποτέλεσμα τη νίκη.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς για την ευγενή προσφορά τους, όπως
επίσης και όλους τους ανθρώπους του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ για τη συμμετοχή και τον
ενθουσιασμό με τον οποίο δραστηριοποιούνται για τον Σύλλογο.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή