ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την οριστική απόφαση αναγνώρισης του Αθλητικού και
Μορφωτικού Συλλόγου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, η προσωρινή
Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου προχώρησε στην σύγκληση Γενικής
Συνέλευσης για τον απολογισμό της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής
και την εκλογή του 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δημόκριτου.
Η 1η Γενική Συνέλευση του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ εξέλεξε
πανηγυρικά το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκλήθηκε σε σώμα και
απαρτίζεται από τις/τους:
Πρόεδρος: Μιχάλης Ρουμελιώτης
Αντιπρόεδρος: Σταυρούλα Μελετλίδου
Γ. Γραμματέας: Αθανασία Τιβικέλη
Ταμίας: Γεωργία Σαρουτζίδου
Μέλος: Κωνσταντίνα Δροσοπούλου
Αναπληρωματικά μέλη: Ευαγγελία Χαραλαμπίδου
Ελένη Γεωργιάδου
Το Δ.Σ. συνεδρίασε για τις περαιτέρω ενέργειες και τους στόχους που
έχει θέσει για την επιτυχή πορεία της ομάδας. Θα θέλαμε να τονίσουμε
ότι οι συνεδριάσεις του Δ. Σ. είναι ανοιχτές στους γονείς, τους αθλητές
και τις αθλήτριες, όπως επίσης και στον προπονητή του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ.

Καλή επιτυχία ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ!!!!!!!!!

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Ρουμελιώτης

Η Γ. Γραμματέας
Αθανασία Τιβικέλη