ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Μετά την ίδρυση του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ, και την επικύρωση του καταστατικού μας, καλούνται τα
Ιδρυτικά μέλη του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 και ώρα 18.00 μμ.. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
πρώην Δημαρχείου Μυγδονίας στη Λητή.


Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος -Γραμματέας)

2. Έκθεση πεπραγμένων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το
διάστημα Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2011.

3. Οικονομικός απολογισμός της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής για το
διάστημα Οκτώβριος 2010 – Μάρτιος 2011.

4. Απαλλαγή του προσωρινού ΔΣ.

5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

6. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Εκλογή του πρώτου ΔΣ για την διετία 2011-2013.

8. Προσεχείς δράσεις.

Το ΔΣ παρακαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση γιατί
η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου
έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Η πληρωμή είναι δυνατό
να γίνει στη γενική συνέλευση.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή