Οι σκοποί του συλλόγου διέπονται από βασικές αρχές που αναφέρονται α) στην συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητικών δυνατοτήτων των αθλητών/τριών και β) στην σύσταση, οργάνωση και λειτουργία αθλητικών τμημάτων όλων των έως σήμερα αναγνωρισμένων αθλημάτων των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και αυτών που θα αναγνωρισθούν στο μέλλον.
Ο Σύλλογος αποσκοπεί στην διασύνδεση των αθλητικών δραστηριοτήτων και της σωματικής εκγύμνασης με την καλλιέργεια αρχών και αξιών που να προάγουν την αθλητική άμιλλα, τον σεβασμό της προσωπικότητας των αθλητών/τριών ,την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και την κοινωνική ευθύνη.
Σκοπός του Συλλόγου είναι επίσης η συμβολή στην αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και γενικότερων θεμάτων της κοινωνίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όπως και η διαφύλαξη, ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.
Βασική αρχή του Συλλόγου είναι η ανεξαρτησία και η δημοκρατική του λειτουργία. Δρα με γνώμονα τον καταστατικό του σκοπό και σε καμιά περίπτωση δεν θα ενεργήσει εις βάρος των παραπάνω σκοπών.