ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2011-2012